Banner Semiotiek Start | Project Semiotiek | Over de makers | Bibliografie | Links
pasunepipeOnder

Het Project Semiotiek

Het staat even in de ijskast maar:
Dit project behelst het herschrijven van de oorspronkelijke tekst in de actuele context, waarbij toegankelijkheid voor een groot lezerspubliek de grootste uitdaging vormt.
Popularisering was al in 1978 een duidelijke doelstelling toen Aart van Zoest het boek publiceerde. Toch richt het zich onmiskenbaar tot een intellectueel publiek, tot goed belezen dames en heren met een meer dan gemiddelde belangstelling voor met name literatuur.
Inmiddels zijn tal van verwijzingen achterhaald of gedateerd; de Berlijnse muur was duidelijk nog niet gevallen in 1978.
Nieuwe media moeten toegevoegd. Deze maken volop gebruik, ja ook dikwijls misbruik, van semiotische truuks. Ach lezer, lees toch dit werk!
OPZET:
In principe houden we dezelfde indeling aan als het origineel. We baseren ons (in ieder geval voorlopig) op deel I uit het boekje. De andere twee delen bevatten toepassingen van deel I op diverse terreinen; het gaat ons er hier om de lezer de basisbegrippen te bieden.
In de linkerkolom hebben we de originele tekst gezet. In de rechterkolom zal telkens de nieuwe tekst geplaatst welke in overleg met Aart van Zoest geschreven zal worden. Het is vervolgens aan de lezer om middels email zijn of haar kritiek, aanvullingen, op- en/of aanmerkingen te verstrekken. En hopelijk aan een belangstellende uitgever om zich kenbaar te maken.

Wij verzoeken u van harte te reageren indien u belangstelling, wellicht suggesties of, wie weet, zelfs mooie lappen tekst, heeft. Stuur ons in dat geval aub een berichtje.

Email: semiotiek@webbedwindows.nl