Banner Semiotiek Start | Project Semiotiek | Over de makers | Bibliografie | Links
pasunepipeOnder
Aart Ad
Dr. A. J. A. van Zoest (1930, Amsterdam) was ten tijde van het schrijven van ‘Semiotiek, over tekens, hoe ze werken en wat we ermee doen’ (1978) wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Frans en Occitaans Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij publiceerde over Villon, Laclos, Géraldy, Prévert, Morgenstern, over reclame en poëzie. Met studenten onderzocht hij hoe een bepaalde zaak (de gijzeling in de Franse ambassade in 1974) in de Franse en in de Nederlandse pers werd behandeld. Belangstelling voor het gebruik van literaire technieken, ook in niet-literaire teksten, bracht hem tot de studie van de semiotiek. Ook daarover, speciaal over het semiotisch begrip ‘iconiciteit’, heeft hij artikelen geschreven.
Daarnaast was hij incidenteel gastdocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Freie Universität Berlin, alsmede gasthoogleraar aan de Sorbonne Paris IV en aan de Universitas Indonesia.
Over zijn Indonesische academische ervaring schreef hij 'Twee jaar Seksi Belanda'. Met Nunuk Tri Heryati: 'Goena-goena en geziene geesten'. Bij de Nymfaeum Pers verscheen 'De kanaalzwemmer; en negen andere verhaaltjes voor het slapengaan' en 'Lijp gedrag?', opgebouwd uit onserieuze tekeningen. Samen met Hans Ekkel: 'Frans leren zonder studeren'. Op zijn weblog www.aartvanzoest.nl staan tal van genoteerde overdenkingen. Vanaf 2007 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Nynade, gewijd aan Kunst en Letteren. Eind 2009 startte hij in plaats daarvan samen met zoon Pepijn een internet-tijdschrift: www.Piperade.eu. Af en toe verschijnt er van zijn hand een literaire kritiek in Vrij Nederland.